Fe ddychwelodd Ras Hanner Marathon a 10k y Bont Hafren dros y penwythnos.

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ar y Bont Hafren ar draffordd yr M48, yn gweld rhedwyr yn croesi’r bont i ochr Lloegr, cyn dychwelyd.

Roedd yr amodau'n berffaith fore Sul, gyda'r haul yn disgleirio.

Dechreuodd y ras am 9.30yb, gyda'r 10k yn dechrau ychydig yn gynharach am 8.45yb.

Arron Kearney oedd dyn cyntaf ar draws y llinell yn y ras 10k – gan gwblhau’r cwrs mewn amser o 34 munud a 50 eiliad.

Yn 10k y menywodd, Niki Morgan o glwb athletau Cas-gwent – gan orffen mewn amser o 40 munud a 46 eiliad.

Yn yr hanner marathon, Hallam Girardet orffennodd yn gyntaf yn ras y dynion - fe orffennodd mewn amser o 01:14:12.

Yn ras y menywod, Annabel Granger o glwb athletau Bryste oedd y gyntaf ar draws y llinell mewn amser o 01:22:30.

Sgroliwch drwy'r oriel ar frig yr erthygl i weld lluniau o'r ras.

Ffotograffau gan Tosh Simpkin.