Yn ôl y ffigyrau diweddaraf mae dros 9,000 achos newydd o Covid-19 wedi ei gofnodi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a 6 o farwolaethau.

Mae gweinidogion llywodraeth Cymru yn cyfarfod heddiw (dydd Iau'r 6ed) i drafod i ystyried eu hymateb i’r don ddiweddaraf, sydd wedi ei yrru’n bennaf gan yr amrywiolyn Omicron. Disgwylir cyhoeddiad gan y llywodraeth heno.

Mae’r 9,213 o achosion newydd yn golygu fod 2,219 o bob 100,000 o bobol yng Nghymru nawr yn dioddef o’r clefyd. Mae hyn yn record newydd i Gymru ac yn cynrychioli dyblu yn y canran dros y 7 dirnod diwethaf.

Mae’r cynnydd yn y niferoedd yn ychwanegu at y pwysau mae’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn ei wynebu, gyda mwy o bobol angen gofal ysbyty wedi cyplysu ar nifer gynyddol o staff iechyd sy’n dioddef o Covid ei hunain, ac yn gorfod aros o’r gwaith. Hyn oll ar gyfnod prysuraf hanesyddol y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Mae’r effaith ar staffio wedi ei amlygu gan fwrdd iechyd Aneurin Bevan sydd wedi cyhoeddi y bydd genedigaethau dan ofal fydwragedd yn darfod tan y 17eg o Ionawr mewn 4 ysbyty yn y de ddwyrain oherwydd absenoldeb staff, gyda genedigaethau nawr i gyd yn digwydd yn ysbyty'r Grange yng Nghwmbrân.