Mae cydnabyddiaeth lawn i’r Gymraeg gan undeb fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd cam yn agosach heddiw wedi penderfyniad gan fwrdd ymddiriedolwyr yr undeb y bydd Is-lywydd llawn amser Iaith, Diwylliant a Chymuned Gymraeg yn ymuno â'r tîm swyddogion o fis Gorffennaf 2023. 

Ar ddechrau’r wythnos, dydd Llun y 13eg, cyhoeddodd yr Undeb Myfyrwyr ei bod “wedi ymrwymo i sicrhau gwelededd ac amlygrwydd yr Iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac i gefnogi cymuned myfyrwyr Cymraeg eu hiaith i gymryd rhan a ffynnu ym mhob agwedd o'u siwrne yn y brifysgol.”

Aethon ymlaen i ddatgan: “ym mhrifddinas Cymru, mae diwylliant a threftadaeth Cymru, gan gynnwys y Gymraeg, yn hynod bwysig i'r Undeb Myfyrwyr, sy'n cael ei hyrwyddo i fyfyrwyr sy'n astudio yng Nghaerdydd o bedwar ban y byd.”

Bydd y cam nesaf yn gweld y Bwrdd yn cynnig y gwelliannau i Senedd y Myfyrwyr i'w cymeradwyo yn ystod misoedd cyntaf 2022. Daw'r swydd i rym wedi etholiadau Gwanwyn 2023 a bydd cefnogaeth well yn cael ei rhoi i UMCC a'r Swyddog Cymraeg rhan-amser dros y flwyddyn i ddod cyn cyflwyno'r swydd lawn-amser. 

Mae'r Bwrdd yn gweld hyn yn newid hynod gadarnhaol i'r sefydliad a'i gefnogaeth i'r gymuned Gymraeg a'r corff myfyrwyr ehangach. Byddai'r newidiadau hyn i bob pwrpas yn gwarantu swydd Is-lywydd Iaith, Diwylliant a Chymuned Gymraeg, gan fod y newidiadau yn cynnig “clo triphlyg” yn nogfennau llywodraethol Undeb y Myfyrwyr. 

Fy gyhoeddodd y Swyddogion Sabothol eu diolch i'r myfyrwyr sydd wedi ymgysylltu'n angerddol ac yn gadarnhaol â'r pwnc hwn.