Gwefan ac ap i'r celfyddydau yng Nghymru yw AM.

Dewch o hyd i ni ar eich cyfrifiadur ar amam.cymru neu lawrlwythwch yr ap ar eich tabled neu ffôn ar Apple Stores neu Google Play. Mae’r cynnwys yn cael ei ddiweddaru’n ddyddiol gyda chynnwys gan dros 250 o sianelau amrywiol o Gymru. Mae ein tudalen gartref yn lle da i gychwyn ar eich antur drwy gelfyddyd ddigidol Cymru, ewch draw nawr i gael sbec!

Mae’r cynnwys i gyd wedi’u rhannu mewn i 14 categori, felly mae’n hawdd dod o hyd i fideo gan fand lleol, mwynhau drama newydd neu wrando ar bennod ddiweddaraf eich hoff podlediad.

Yn dilyn y diweddariad diwethaf i’r ap a’r wefan, mae posib hoffi cynnwys sydd o ddiddordeb i chi ac ychwanegu sianelau i'ch llyfrgell bersonol. Mae'n hawdd rhannu'r cynnwys i gyfryngau cymdeithasol neu anfon at ffrind drwy neges.

Mae AM yn ap a gwefan am ddim, ac ar gael i'w fwynhau gan bawb. Mae'n wefan ac ap sy'n adlewyrchu creadigrwydd amrywiol a chynhwysol Cymru gyfoes, a chreu cynulleidfa i fwynhau ei diwylliant. Os ydych chi'n creu yn greadigol yng Nghymru ac eisiau hawlio sianel, cysylltwch â ni ar am@pyst.net. Ymunwch â'n cylchlythr yma i glywed y diweddaraf gan AM drwy e-bost.

 

The National Wales:

 

AM is a website and app for the arts in Wales.

Find us on your computer at amam.cymru or download the app on your tablet or phone on Apple Stores or Google Play. AM is updated daily with content from over 250 different channels from Wales. Our homepage is a good place to start your adventure through the digital arts of Wales, visit now to have a look!

The content is divided into 14 categories, so it's easy to find a video from a local band, enjoy a new drama or listen to the latest episode of your favourite podcast.

Following the latest app and website update, it's possible to like content that interests you and follow channels to create your own personal library. It's easy to share the content on social media or send it to a friend via your favourite messaging app.

AM is a free and available for everyone to enjoy. It is a website and app that reflects the diverse and inclusive creativity of a contemporary Wales, and creates an audience for its culture. If you are getting creative in Wales and want your own channel, please contact us at am@pyst.net. Join our newsletter here to hear the latest from AM by email.